select
select

Voorwaarden

Door de instemming machtig je Team Agua tot het automatisch incasseren van de maandelijkse contributie. De contributie wordt iedere maand rond de 26e van de voorgaande maand geïncasseerd voor het volgen van lessen van die maand. (voorbeeld: contributie mei wordt op 26 april afgeschreven) De contributie is hoofdzakelijk bedoelt voor het verzorgen van trainingen op de verschillende locaties.

1 maand opzegtermijn

Bij beëindiging van het lidmaatschap dien je zelf de automatische incasso in te (laten) trekken. De opzegtermijn voor het beëindigen of het opschorten van het lidmaatschap bedraagt één maand. Voorbeeld: als je per 1 maart wilt stoppen, dien je je lidmaatschap voor 1 februari te hebben opgezegd. Dit kan d.m.v. het sturen van een email naar: opzeggen@teamagua.com

Regels

Het is geen probleem als je wat later wilt komen, of als je eerder wegmoet. Geef wel even aan bij de leraar als je vertrekt. Draag slippers als je buiten de mat loopt, zo voorkom je dat je vuil en stof op de mat brengt.

Voor vragen per email zijn wij te bereiken op info@teamagua.com